STREET GROUP

2011 Stránka najlepšie funguje v Mozille.

Stavba stránky

Kalendár

Novinky

Partneri

>

>

O nás

Vnútorné stanovy street group

Vnútorné Stanovy

street group

CI. 1. Registrácia do street group

1.       Zapísať vlastné meno a priezvisko je povinné.

2.       Prezývka, nemusí sa napísať. Používa sa len vtedy, keď budúci člen má oň záujem.

3.       Dátum narodenia sa povinne vypĺňa. V dátume narodenia sa vypĺňa deň.mesiac. rok a presne v tomto poradí.

4.       Adresa sa musí celá vyplniť a musí platiť s vašim trvalým pobytom.

5.       Kontakt sa musí uviesť aspoň jeden na budúceho člena.

6.       Činnosť sa musí uviesť aspoň jedna.

7.       Podpis zo súhlasom o stanovách je povinný.

8.       Pri neplnoletosti budúceho člena je povinné podpis zákonného zástupcu.

9.       ´´Niečo špeciálne´´ nie je povinné. Slúži na informovanie o budúcom členovi pre združenie. Napríklad  víťazstvo v súťažiach alebo dĺžka samo učenia a podobne.

10.   Kontakt na združenie je povinné zverejňovať na registračke

11.   Pečiatka a podpis vyššieho orgánu je povinný na platnú registráciu

12.   Deň založenia zapisuje vyšší orgán.

13.   ID zapisuje vyšší orgán podľa štátu, mesta, celého roku narodenia, iniciálou, troch poradových cifier, mesiaca založenia (Január – 01), rok založenia.

14.   ID je povinné.

15.   Registračka sa prekopíruje. Kópia zostáva u vyššieho orgánu a originál smeruje do hlavnej archívnej centrály street group.

16.   Informácie o členovi sa aktualizujú a dávajú do virtuálneho textu. Ktorý sa umiestňuje na internete a kópie sa uchovávajú v počítači.

17.   Členovia sú povinný ohlasovať zmeny v registračných údajov. Napríklad adresa, prezývka, činnosť a podobne.

18.   Voľný člen nie je povinný dávať podpis do registračky

CI. 2. Typy organizovaných činností

-          Sú dva typy a to Ground a underground

a)      Ground je typ činnosti, ktorý je organizovaný pre členov a nečlenov organizácie

b)      Underground je typ činnosti, ktorý je organizovaný pre členov a nikoho iného

CI. 3. Organizované činnosti

a)      Činnosti street group nesmú nabádať na nelegálne aktivity

b)      Činnosť street group nesmie zahanbovať združenie

CI. 4. Členské

1.       Všobecné

a)      Pri darované členstva na týždne, mesiace

b)      Aktivovať plné členstvo sa dá minimálne na mesiac

c)       Štyri týždne treba na aktivovanie jedného akéhokoľvek mesiaca

2.       Vyšší orgán

a)      Neplatí členské počas svojej funkcií.

b)      V oblasti svojej funkcie má zadarmo spoplatnené činnosti alebo predmety street group. V iných oblastiach má len 50% zľavu na činnosti alebo predmety street group.

3.       Štatutárny orgán

a)      Neplatí členské počas svojej funkcií.

b)      V celom združené street group má zadarmo všetky spoplatnené činnosti a predmety street group.

4.       Kontrolór

a)      Neplatí členské počas svojej funkcií

b)      Má zadarmo akcie v ktorých robí kontrolu. Za ostatné spoplatnené akcie alebo predmtety street group má zľavu 25%

5.       Člen

a)      Platí 10€/12 mesiacov;  5€/6 mesiacov a 0,84€/mesiac

b)      Má 25% zľavu na všetky spoplatnené činnosti alebo predmety street group

6.       Voľný člen

a)      Nič neplatí

b)      Nemá žiadnu zľavu, ani finančný nárok

c)       Môže sa zapojiť do všetkých akcií

7.       Anonym

a)      Nič neplatí

b)      Nemá žiadnu zľavu, ani finančný nárok

c)       Môže chodiť len na ground akcie

8.       V.I.P

a)      Individuálne platenie

b)      Nárok len na konkrétne zaplatené veci a činnosti street group

CI. 5. Charakteristika členstva

-          Členstvo sa rozdeľuje na dva typy:

a)      Voľné členstvo – polovičné členstvo

b)      Členstvo – plné členstvo

a)      Voľné členstvo

-          Stane sa ním každý kto vyplní registračku street group, nemusí sa podpisovať v registráci

-          Toto členstvo má obmedzené práva

b)      Plné členstvo

-          Stane sa ním každý kto vyplní s podpisom registračku street group a zaplatí členské

-          Toto členstvo má plné práva

CI. 6. Práva

1.       Voľný člen

a)      Môže chodiť na underground akcie, za 25% navýšení poplatku za akciu

b)      Nemôže sa zúčastňovať členských schôdzí

c)       Nemá nárok na financie street group

d)      Má právo sa zúčastňovať na street group súťažiach, za 25% navýšeného štartovného

e)      Môže pomáhať organizácií svojimi aktivitami, začo môže dostať odmeny. Môže dostať ako odmenu plné členstvo.

f)       Nemá nárok na občerstvenie street group

g)      Môže byť volený do orgánov street group

2.       člen

a)      Podobné ako u voľného členstva až na tieto rozdiely:

b)      Môže chodiť na underground, ale za normálnu cenu

c)       Môže sa zúčastňovať členských schôdzí

d)      Môže žiadať financie na akcie alebo predmety , ktoré potom patria street group

e)      Má nárok na občerstvenie, po kým sa podáva členom street group

3.       Tréner

a)      Má právo požiadať o prostriedky k tréningu alebo k reprezentácií organizácie

4.       Organizátor

a)      Minimálne 7 dni pred činnosťou oznámiť činnosť big bossovi a čakať na schválenie

b)      Organizátor po schválení môže organizovať činnosť.

c)       Organizátor má právo na žiadanie o priestor, peniaze a objekty street group

5.       Novinár, kameraman, a fotograf

a)      Má pravo o vstup zadarmo na miesta činností street group na ktorých bude pracovať

b)      Má nárok na peniaze za vstupenky akcií, ale pod podmienkou že má lístok a článok/fotky/video

6.       Kontrolór

a)      Má právo zrušiť činnosť pri porušovaní stanov a zákonov SR, alebo keď sa to týka iných organizačných dôvod

b)      Má právo kontrolovať ľubovoľnú činnosť organizácie

c)       Má právo kontrolovať účtovníctvo v organizácií

CI. 7. Tribe

a)      Je skupina ľudí, ktorý spolu vystupujú, alebo plnia iné spoločné činnosti

b)      Tribe si môže spraviť hocikto z organizácie

c)       Nie je obmedzený počtom členov

d)      Nie je obmedzený elementmi street group

CI. 8. ID karty

a)      Musia obsahovať ID číslo člena

b)      Musí obsahovať logo organizácie

c)       Musí obsahovať poradové počty karty

1.       Základná karta

a)      Každý má dostať túto kartu

b)      Farba tejto karty oranžová

2.       Limitovaná karta

a)      Vypracováva sa na objednávku

b)      Na karte je vypracovaný dátum platného plného členstva

c)       Farba karty je biela

3.       Výkonné karty

a)      Dostáva ju každý, kto patrí do orgánov organizácie

b)      Farba karty je čierna

c)       Na karte je napísaná funkcia člena

4.       V.I.P. karty

a)      Dostane ju každý, kto si zaplatí za špeciálny vstup

b)      Neobsahuje ID člena, ale vygenerované ID karty

c)       Obsahuje názov akcie

d)      Farba žltá

Žádné komentáře